>
> Документация за участие в процедура „избор с публична покана“ - “Доставка на дизелово гориво Б6 за нуждите на ФЛОРЕНЦИЯ БУС-СОФИЯ ЕООД в дейността му като автобусен превозвач”

Документация за участие в процедура „избор с публична покана“ - “Доставка на дизелово гориво Б6 за нуждите на ФЛОРЕНЦИЯ БУС-СОФИЯ ЕООД в дейността му като автобусен превозвач”

                              

Пълният пакет документи може да бъде намерен на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/4ee1f7c3-2205-46f7-884c-6348b1048d5b