>
> Документация за участие в процедура „избор с публична покана“ - Доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ФЛОРЕНЦИЯ БУС-СОФИЯ ЕООД в дейността му като автобусен превозвач”

Документация за участие в процедура „избор с публична покана“ - Доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ФЛОРЕНЦИЯ БУС-СОФИЯ ЕООД в дейността му като автобусен превозвач”

Пълният пакет документи може да бъде намерен на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/06f1677c-a31f-41fc-8ec1-a8e986673895