>
> Условия за влизане на територията на Република България. Заповед РД-01-278/29.04.2021 г.

Условия за влизане на територията на Република България. Заповед РД-01-278/29.04.2021 г.

От 01.05.2021 до 31.05.2021 г. са въведени следните  противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България : https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/04/29/zabrana_vlizane_bg_29_04_2021-9.pdf