>
> Условия за влизане на територията на Република България. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН PCR ТЕСТ

Условия за влизане на територията на Република България. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН PCR ТЕСТ

От 29.01.2021 до 30.04.2021 се въвежда временна забрана за влизане на територията на Република България. Забраната не се отнася за Български граждани и граждани на ЕС.
За влизане в страната ще бъде нужен отрицателен PCR тест, направен до 72 часа преди влизане в страната. При неналичие на същият, пристигащите на територията на страната ще бъдат поставяни под 10 дневна карантина.
Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина на лицата по т. 8, при представяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID
Подробна информация можете да откриете на сайта на Министерство на здравеопазването на Република България на следният линк:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/02/01/zapovedrd-01-74-01-02-2021.pdf