>
> Условия за влизане на територията на Република България. Заповед

Условия за влизане на територията на Република България. Заповед

От 01.09.2021 . са въведени следните  противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България : https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/08/27/zapoved_vlizane_bg_27_08_2021-2.pdf
 
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/10/08/zapoved__rd-01-820-08102021_g.pdf
 
ВАЖНО ЗА СРЪБСКИ ГРАЖДАНИ http://sofia.mfa.gov.rs/cir/

DD