>
> Условия за влизане на територията на Република България. Заповед

Условия за влизане на територията на Република България. Заповед

От 15.06.2021 . са въведени следните  противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България : https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/06/30/zapoved_r4PjG8n.pdf