>
> Новини Дигитален формуляр за локализация при пътуване до Италия https://app.euplf.eu/#/

Новини Дигитален формуляр за локализация при пътуване до Италия https://app.euplf.eu/#/

За лицата, пристигащи в Италия от държави, включени в  Списък „C“  в това число България:

- задължение за представяне на „зелен сертификат“, доказващ, че лицето има отрицателен тест за КОВИД-19 – молекулярен или антигенен, взет чрез проба от носоглътката и направен до 48 ч. преди влизането в страната - при непредставяне на отрицателен тест, подлежат на задължителна 10-дневна карантина, след изтичане на която лицето отново е длъжно да си направи тест;
- задължение за предварително попълване на дигитален формуляр за локализация  https://app.euplf.eu/#/​