>
> „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

„Флоренция Бус София” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-11920-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 2.9.2020 г. 0:00:00. и приключва 2.12.2020 г. 0:00:00.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19


Код на оперативна програма 2014BG16RFOP002

Код на процедура BG16RFOP002-2.073

Код на проектно предложение BG16RFOP002-2.073-11920

Бенефициент: Флоренция Бус София ЕООД ООД
 
Обща стойност: 10.000,00 лв., от които 8.500,00 лв. европейско и 1.500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 2.9.2020 г.
Край: 2.12.2020 г. г.