>
> Закрива се спирка " Сан Дона ди Пиаве - ЖП гара"

Закрива се спирка " Сан Дона ди Пиаве - ЖП гара"

Уважаеми пътници, 

Преустановено е спирането на автобуса на спирка " Сан  Дона ди Пиаве - ЖП гара.  Автобусът ще продължи да се движи по съществуващия маршурт .