>
> Закрива се спирка " Сан Дона ди Пиаве - ЖП гара"

Закрива се спирка " Сан Дона ди Пиаве - ЖП гара"

Уважаеми пътници,

Преустановено е спирането на автобуса на спирка "Сан  Дона ди Пиаве - ЖП гара".  Автобусът ще продължи да се движи по съществуващия маршурт.