> Информация за пътниците

Информация за пътниците

1. Със закупуването на билет превозвачът сключва договор за превоз на пътника, като поема своите отговорности, съгласно чл. 42-48 от Закона за автомобилните превози (ДВ, бр.82/1999р бр.11/2002г.).

2. Превозвачът осигурява на притежателя на валиден билет, превоз по предвиден маршрут.

3. В цената на билета е включен превоз на два куфара с максимално тегло 20 кг. или максимални размери 100/60/30 см., както и ръчен багаж с малки размери.

4. Всеки допълнителен багаж се заплаща по определена тарифа; допълнителният багаж може да бъде превозен само при капацитетни възможности на автобуса.

5. Всеки багаж, включително и ръчният трябва да бъде придружен от разпознавателен стикер.

6. Билетите са поименни и не могат да бъдет предоставяни на трети лица. Всеки пътник е длъжен да пази билета си до края на пътуването. Необходимо е пътникът да се представи в офисите на фирмата 45 минути преди отпътуването, в противен случай пътника може да бъде счетен за отсъстващ и мястото да бъде предоставено на друг пътник.

7. Срокове за промени и анулации:

  • Глоба за смяна на дата – глоба има в случаите, когато се променя датата на пътуване на двупосочен билет с вече фиксирани дати. Връщане на пари няма при намалени вече билети. Внимание! Промяна на дата може да се направи само от касите от където е закупен билета.
  • Всяко желание за промяна се приема до 48 часа преди пътуването и се заплаща -10 евро.
  • Не се налагат глоби до 30 минути от издаването на билета; таксува се анулирането на билета – 10 евро
  • При връщане на билет 48 часа преди началото на пътуването се удържа 20% от стойността на билета.
  • При връщане на билет между 48 и 24 часа преди тръгване се удържа 50% от стойността на билета.
  • В случай на искане за анулация в срок по-малък от 24 часа – общата стойност на билета не се възстановява, което е валидно и в случаи на загубен или откраднат билет.

8. Фирмата превозвач не носи отговорност за загубен или откраднат билет, който не се възстановява.

9. Двупосочните билети са валидни 180 дни от датата на първото пътуване. Билети без фиксирана дата за пътуване подлежат на заверка в бюрата на превозвача или на неговите партньори в чужбина до пет дни преди датата на пътуване. Препоръчва се потвърждаване датата на пътуване, особено в случаите на по-продължителен период между първоначалната резервация и датата на втората посока (връщането). Билети без нанесени дати за връщане се приемат и обработват само при налични свободни места в автобуса.

10. В случай на промяна датата на фиксираното пътуване, се заплаща сума, която е предвидена в определената тарифа.

11. При промяна на дестинация, се заплаща разликата до актуалната цена, както и такса по определена тарифа.

12. Всеки пътник, закупил  билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука”. При желание за по-голямо застрахователно покритие,  пътникът може да сключи лично отделен застрахователен договор по свой избор.

13. Фирмата-превозвач не носи отговорност за прекъснато от властите пътуване поради  паспортни, визови и митнически неуредици на пътниците, които са изцяло тяхна отговорност, както и за застраховки по рисковете “Живот” и “Медицински разноски”.

14. Всеки пътник носи лична и финансова отговорност за нарушения на Шенгенските разпоредби за пребиваване в чужбина. Глобите се заплащат лично от пътника, извършил нарушението.

15. Всеки пътник носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.

16. Фирмата-превозвач не носи отговорност за закъснения по обективни причини или при настъпване на “форсмажор”, както и за загубен или  откраднат багаж преди проверката в автобуса и след предаване на багажите при пристигане.

17. В случай на неосъществено пътуване по вина на фирмата-превозвач, се възстановява само стойността на неосъществената част от пътуването.

18. Не се осъществява превоз на домашни любимци, и следните видове стоки: телевизори, колела, перални и други домакински уреди. Не се превозва стока от търговски характер, която може да бъде обект на митническа обработка.

19. Прави се изключение за малки животни , снабдени с намордник и клетка (за да се транспортират по начин по който да не притесняват другите пътници), както и да притежават необходимите санитарни сертификати. Ще бъде приложена сума , отговаряща на тарифата за деца до 12 години. Кучетата трябва да са не по-големи от 9 кг. Транспортирането на животни ще може да се осъществява само в дните вторник и четвъртък.

20. Когато поради паспортни или митнически неизправности преминаването на граница е невъзможно или се забави с повече от 30 минути, превозвачът не е задължен да продължи превозването на съответния пътник. Билетът за направлението не се възстановява.

21. Пушенето в автобусите по време на пътуване е забранено.

22. Ползването на индивидуалните предпазни колани в автобусите по време на пътуването е задължително за цяла Европа. Глоби, наложени от контролните органи във връзка със сигурността по време на пътуването, се носи лично от нарушителя

23. Фирмата превозвач не превозва непридружен багаж.

24. Рекламации са валидни само в писмена форма, отправена в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажния етикет, без които рекламации не се разглеждат. За функционалното състояние на съоръженията в автобуса, отнасящи се до комфорта на пътуване, фирмата-превозвач не носи гаранции и не са обект на рекламации.

25. Посочените в разписанието и в други информационни материали времена на пристигане по спирки са ориентировъчни.

26. За Новогодишните и Коледни празници е необходимо  билетите да бъдат закупени най-късно до  7 дни преди пътуването.

Бъдете информирани! Запознайте се с Вашите права на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:tr0050&from=IT