>
> Документация за участие в процедура „избор с публична покана“ - “Доставка на дизелово гориво Б6 за нуждите на ФЛОРЕНЦИЯ БУС-СОФИЯ ЕООД в дейността му като автобусен превозвач”

Документация за участие в процедура „избор с публична покана“ - “Доставка на дизелово гориво Б6 за нуждите на ФЛОРЕНЦИЯ БУС-СОФИЯ ЕООД в дейността му като автобусен превозвач”