>
> Pokrenuta je naša nova relacija Sofija – Beohgrad – Sofija!

Pokrenuta je naša nova relacija Sofija – Beohgrad – Sofija!

Poštovawe klijente,

Sa zadovoljstvom najavljujemo da smo pokrenuli našu noviu relaciju Sofia – Beograd -  Sofija. Raspored i cjene su dostupni.