> Информација за путнике

Информација за путнике

1. Уз куповину улазнице превозник склапа уговор за превоз путника, прихватајући своје дужности у складу са чл. 42-48 Закона о аутомобилским превозима (ДЛ, бр.82/1999р бр.11/2002 г.).

2. Превозник пружа власнику који поседује важећу карту, превоз по предвиђеној маршрути.

3. У цени  улазнице укључен је превоз два кофера са максималном тежином од 20 кг. или максималне димензије 100/60/30 цм, као што и ручни пртљаг са мањим величинама.

4. Сваки вишак пртљага се наплаћује по одређеној тарифи, додатни пртљаг се може превозити само у могућим капацитетима у аутобусу.
5. Сваки пртљаг, укључујући и ручни мора бити у пратњи   идентификационе налепнице.

6. Улазнице су поименичне и не могу се дати трећим лицима. Сваки путник мора да задржи своју улазницу до краја путовања. Неопходно је да се путник  представи у офисима компаније 45 минута пре поласка, у супротном случају  путник се може сматрати одсутним и место да му се пружи другом путнику.

7. Рокови за промене и отказивања:

  • Новчана казна за промену датума путовања – постоји новчана казна у случајевима, када се мења датум карте за двосмерно путовање, за које су већ фиксирани датуми.Не постоји могућност повратка новца за карте по попуштеној цени. Упозорење !!! Промена датума путовања се може урадити једино у благајнама гдеје купљена карта.
  • Свака жеља за променом се прихвата 48 сати пре путовања и се заплаћује 10 евра.
  • Не намећу се казне 30 минута од издавања карте, тарифира се као отказ карте – 10 евра.
  • По повратку карте 48 сати пре поласка ће бити наплаћено 20 одсто од вредности улазнице.
  • Када се врати карта између 48 и 24 сати пре поласка ће бити наплаћено 50 одсто вредности улазнице.
  • У случају захтева за отказ у року од мање од 24 сати – укупна вредност улазнице се не враћа, које важи и у случају изгубљених или украдених карата.

8. Фирма превозник није одговорна за изгубљену или украдену карту, вредност којих се не враћа.

9. Двосмерне улазнице важе за 180 дана од датума првог путовања. Карте  без фиксног датума путовања су предмет сертификације у офисима превозника или његових партнера у иностранству до пет дана пре датума поласка. Препоручује се да се потврди датум путовања, нарочито у случају дужег периода између првобитног датума резервације и датума другог правца (повратак). Улазнице без уписаних датума за повратак се прихваћају и обрађују само кад има слободних  места у аутобусу.

10. У случају промене датума одређеног путовања плаћа се износ утврђен у одређеној тарифи.

11. Када се мења дестинација, плаћа се разлика до актуелне цене, као што и  такса по одређеној тарифи.

12. Сваки путник који је  купио карту покривен је у оквиру путовања за  ризик „Несрећа“. Ако жели већа осигурања, путник може склопити посебни приватни уговор о осигурању по његовом избору.

13. Фирма превозник није одговорна за поремећена путовања од стране власти због пасошких, визовних и царински нереди путника који су у потпуности њихова сопствена одговорност, као што и за осигурања ризика „Живот“ и „Медицински трошкови“.

14. Сваки путник је лично и финансијски одговоран за кршења Шенгенских одредби за боравак у иностранству. Казне лично плаћа путник који је починио кривично дело.

15. Сваки путник је лично финансијски одговоран за штету проузроковану од његове стране на путничко возило.

16. Фирма  превозник није одговорна за кашњење због објективних разлога или у случају „форсмажор“/више силе/, као и за изгубљен или украден пртљаг пре провере у  аутобусу и после предавања пртљага на доласку.

17. У случају неиспуњеног путовања за које је крива фирма превозник, биће рефундирана само вредност неоствареног дела путовања.

18. Не обавља се превоз кућних љубимаца и следећих врста робе: телевизори, бицикли, перионице и други апарати за домаћинство. Не превози се роба трговачког карактера, што може бити предмет царињења.

19. Чини се изузетак за мале животиње опремљене брњицом и крлетком (да би се транспортовали на начин који не омета остале путнике), и да поседују потребне здравне сертификате. Ће бити применен  износ који одговара тарифи за децу испод 12 година. Пси морају бити мањи од 9 кг. Превоз животиња се може остварати једино у данима Уторак и Четвртак.

20. Када је, због пасоша или царински грешке прелаз кроз границу  немогући или касни више од 30 минута, превозник није дужан да настави превоз истог  путника. Износ карте до одредишта се не враћа.

21. Пушење у аутобусима током путовања је забрањено.

22. Коришћење појединих сигурносних појасева у аутобусима током путовања је обавезно за целу Европу. Новчане казне наметнуте од стране контролних органа у вези са сигурности током путовања, носи учиниоц лично.

23. Фирма превозник не превози пртљаг без пратње.

24. Рекламације важе само у писаној форми у року од 1 месеца од датума путовања, заједно са копијом карте пртљажном ознаком, без који се рекламације не разматрају. За функционално стање опреме аутобуса која се односи на удобност у вожњи, фирма превозник не сноси никакве гаранције и нису предмет потраживања рекламације.

25. Наведена у распореду и у другим информацијским материјалима времена доласка на аутобуским станицама су приближна.