> Potniške informacije

Potniške informacije

1. Z nakupom vozovnice prevoznik sklene pogodbo za prevoz potnika s prevzemom odgovornosti v skladu z 42-48 člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. List, št. 82/1999, št. 11/2002).

2. Prevoznik zagotavlja imetniku veljavne vozovnice prevoz po predvideni poti.

3. V ceno vozovnice je vključen prevoz dva kovčka z največjo težo 20 kg oziroma največje dimenzije 100/60/30 cm in ročne prtljage manjših dimenzij.

4. Vsaka dodatna prtljaga se zaračunava po določeni tarifi; dodatna prtljaga se lahko prevaža le v primeru zadostnega prostora v avtobusu.

5. Vsaka prtljaga, vključno z ročno, mora biti opremljen z osebno identifikacijsko nalepko.

6. Vozovnice veljajo za posamezno osebo in niso prenosljive. Vsak potnik je dolžan hraniti vozovnico do konca potovanja. Potnik se mora obvezno predstaviti na prodajnih mestih družbe 45 minut pred pričetkom potovanja, sicer se ga lahko šteje kot odsotnega in njegovo mesto na avtobusu se lahko preda drugemu potniku.

7. Roki za spremembe in odpovedi:

  • Doplačilo za spremembo datuma – v primerih spreminjanja datuma potovanja povratnihvozovnic z že določenim datumom je potrebno doplačilo. Denarja ne vračamo pri že znižanihvozovnicah. Pozor!!! Datum je možno spremeniti samo na blagajnah, kjer je kupljena vozovnica.
  • Vsaka zahteva po spremembi se sprejema 48 ur pred potovanjem in se plača dodatnih 10 evrov.
  • Do 30 minut po izdaji vozovnice se ne nalagajo kazni; odpoved vozovnice se zaračuna 10 evrov
  • Pri vračilu vozovnice 48 ur pred potovanjem družba zadrži 20 % vrednosti vozovnice.
  • Pri vračilu vozovnice med 48 in 24 ur pred potovanjem družba zadrži 50 % vrednosti vozovnice.
  • V primeru zahteve po odpovedi v roku, ki je krajši od 24 ur, celotna vrednost vozovnice postane nevračljiva, kar velja tudi v primeru izgubljene oziroma ukradene vozovnice.

8. Prevozna družba ne prevzema odgovornosti za izgubljeno oziroma ukradeno vozovnico in  ne izda nove.

9. Povratne vozovnice veljajo 180 dni od datuma prvega potovanja. Vozovnice brez točno določenega datuma je obvezno potrebno potrditi v prostorih prevozne družbe oziroma pri njenih partnerjih v tujini do pet dni pred odhodom. Priporočamo, da se datum potovanja potrdi, še posebej v primerih daljšega obdobja med rezervacijo in datumom povratnega potovanja. Vozovnice, ki nimajo vnesenih datumov povratnega potovanja bodo sprejemljive le v primeru prostih mest v avtobusu.

10. V primeru spreminjanja datuma točno določenega potovanja, se plača znesek, ki je opredeljen po določeni tarifi.

11. V primeru spremembe destinacije se doplača razlika do trenutno veljavne cene, kakor tudi taksa, opredeljena po določeni tarifi.

12. Vsak potnik, ki je kupil vozovnico, je zavarovan v okviru potovanja za tveganje “nesreča«. Če potnik želi večjo zavarovalno kritje, lahko sklene ločeno zasebno zavarovalno po lastni izbiri.

13. Prevozna družba ni odgovorna za prekinjeno potovanje s strani oblasti zaradi težav v zvezi s potnimi listinami, vizumi in carinskimi nepravilnostmi potnikov, ki so v celoti njihova odgovornost, kakor tudi za zavarovanje za tveganje »življenje« in »medicinski stroški«.

14. Vsak potnik je osebno in finančno odgovoren za kršitve schengenskih predpisov o bivanju v tujini. Kazni plačuje sam potnik, ki je storil kaznivo dejanje.

15. Vsak potnik nosi osebno finančno odgovornost za škodo, ki jo je povzročil prevoznemu sredstvu.

16. Prevozno podjetje ne odgovarja za zamude  zaradi objektivnih razlogov ali v primeru »višje sile#, kakor tudi na izgubljeno oziroma ukradeno prtljago pred preverjanjem v avtobusu in po predaji prtljage ob prihodu.

17. V primeru neizvedenega potovanja po krivdi prevoznega podjetja, se povrne znesek le za neizpolnjeni del potovanja.

18. Prevoz domačih ljubljenčkov je prepovedano, kar ravno tako velja za naslednje blago: televizijski sprejemniki, kolesa, pralni stroji in drugi gospodinjski aparati. Ne prevaža se tudi blago komercialne narave, ki je lahko predmet carinjenja.

19. Izjemo se naredi za majhne živali, ki imajo nagobčnik oziroma so v kletki ( da bi se prevažali na način, ki pri katerem ne bi motili ostale potnike), prav tako pa morajo imeti potrebne higienske certifikate. Plačati bo potrebno znesek, ki ustreza tarifi za otroke, stare do 12 let. Psi ne smejo biti težji od 9 kg. Prevažanje živali je možno le ob torkih in četrtkih.

20. Ko zaradi nepravilnosti potnih listin ali carinskih nepravilnosti prečkanje meje ni mogoče ali traja več kot 30 minut, prevoznik ni dolžan nadaljevati prevoz potnika, ki je odgovoren za nastalo situacijo.  Znesek za vozovnico se ne vrača.

21. Kajenje v avtobusu v času potovanja ni dovoljeno.

22. Uporaba posameznih varnostnih pasov v avtobusu v času potovanja je obvezno po vsej Evropi. Za denarne kazni, izrečene s strani pristojnih organov v zvezi z varnostjo med prevozom, je storilec odgovoren sam.

23. Prevozno podjetje ne opravlja prevoz za prtljago, ki ni v spremstvu.

24. Reklamacije so veljavne le v pisni obliki, ki so posredovane v roku enega meseca od datuma potovanja, skupaj s kopijo vozovnice in nalepke prtljage, brez katerih reklamacija ni obravnavana. Za funkcionalno stanje opreme v avtobusu, ki se nanaša na udobje potovanja, prevozno podjetje ni odgovorno in ne predstavljajo predmet reklamacije.

25. Podatki o času prihoda na avtobusne postaje, navedeni v urniku in ostalem oglaševalskem gradivu, so približni.